Tuesday, March 4, 2008

Men hensyn til om jeg bekymrer mig for de prostituerede eller kun er interesseret i at sætte spørgsmålstegn ved mænds ret til at købe sex vil jeg sige, at jeg ikke mener, at nogen mennesker burde sælge noget så personligt og intimt som deres seksualitet. Jeg er overbevist om, at de fleste prostitueredes vej ind i prostitution på en måde er knyttet til forhold som økonomisk gæld/nød, forsørgeransvar og svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Ligeledes er jeg overbevist om, at de fleste prostituerede får ar på sjælen, og at dette ikke kun skyldes samfundets stigmatisering men også hænger sammen med de konsekvenser, som det har at sælge sex for de prostitueredes intime og private følelsesliv. Dette til trods for, at der selvfølgelig findes undtagelser, som formår at balancere/håndtere situationen uden at blive beskadiget. For mig at se er det ligeledes også kun ud fra en overfladisk betragtning meningsfuldt at sammenligne prostitution med andet hårdt fysisk arbejde. Der er en kvalitativ forskel på at sælge sex og f.eks. få ondt i ryggen af at være jord og betonarbejder.

Jeg er ligeledes ikke så naiv, at jeg tror, at man kan komme trafficking problemet til livs ved udelukkende at kriminalisere prostitutionskunden. Her er der brug for en paraply af politi- og retstiltag, sociale foranstaltninger og hjælp til bæredygtig udvikling i oprindelseslandet. Men det kan både have signal værdi og praktisk betydning at gøre det ulovligt at købe sex.

22 comments:

Linda said...

Praktisk betydning: Det bliver sværere at hjælpe dem der har brug for hjælp! Både politi og socialarbejdere i Sverige siger dette.

Signalværdi: Man kan sagten sende et signal uden et forbud. Der er masser af kampagner der er eksempel på det, bl.a. alkoholkampagnen 7/14 og sundhedskampagnen 6 om dagen.

At ville sende et signal uden hensyn til konsekvenserne af det signal synes jeg er frygtelig trist - du er altså villig til at "ofre" de prostituerede som nu bliver endnu mere udsatte for at sende et signal...

Vi kan gøre masser, ja meget mere uden et forbud!

Friendly said...

@Kenneth Reinicke

Du skriver:
"Dette til trods for, at der selvfølgelig findes undtagelser, som formår at balancere/håndtere situationen uden at blive beskadiget."

Dette er jeg enig i. Der findes velfungerende og tilfredse ludere. Men så er det jo ikke prostitution som sådan, der er problemet. Og så skal vi vel heller ikke lovgive imod det for at løse andre problemer. Stofmisbrug, social nød, trafficking og de øvrige problemer, som vendes her må vi og skal vi tage os af på anden og mere relevant vis. Direkte som de selvstændige problemer de er.

Master said...

Dansk kvindsamfunds lille mikrofonholder, Kenneth Reinicke, nægter tilsyneladende at forholde sig til bloggens kommentarer, men det er jo også uenedeligt meget lettere for ham at sidde og lirre en monolog af, når hans argumenter udelukkende er hentet i hans personlige sexualmoral. Vor Herre bevare os alle vel. Og må han i den forbindelse sende Renicke et lyn i røven, hver gang han åbner sin danske kvindesamfunds-mund, og lirrer sit evindelige ævl af, som ikke resonnerer det mindste med gennesnitsmanden.

Hvis du mener at prostitution bør legaliseres som erhverv, så

* de kvinder, der er ofre for kvindehandel eller lever som sexslaver, uden frygt kan gå til politiet - i stedet for at blive straffet dobbelt ved at samfundet oven i hatten anser dem for kriminelle

* de kvinder, som frivilligt vælger det, har ret til selv at bestemme hvad de gør med deres krop

* Dansk Kvindesamfund kan bruge kræfterne på at lytte til de prostituerede og bekæmpe kvindehandel i stedet for prostitution

- så skriv under her:

http://www.tagstillingmand.skrivunder.dk/index.php

Mads said...

#til "Master".

Det er facinerende at læse hvordan du i en nedladende og små idiotisk tone vælger at gøre dig selv til talsmand i en social debat.

At du selv, åbenlyst er blottet for åndsevner fortæller udemærket hvorfor Kenneth ikke har forholdt sig til dine kommentarer.

Men hvad fanden, selv da debatten om hvorvidt det skulle være ulovligt at slå sine børn, bød snakken på indlæg fra åndsformørkede individer som dig.

Og inden du lirrer mere af dit "iøvrigt mener jeg at vi er MANGE" ævl af. så kravl en tak op af "hold tonen" stigen.

Levér dine argumenter på en sober facon, eller få fjernet ranglebærrene fra dine øreganges bagland.

Jeg behøver ikke, men vil alligevel pointere at jeg intet som helst har imod at forsætte debatten med dig, i et hvilket som helst tone leje!

Daniel Beattie said...

Kære Kenneth,
det er jo fint at du mener dit og dat, men din mening er jo ikke noget man kan bruge som grundlag for noget så voldsomt som et lovindgreb der indskrænker den personlige frihed.

Du foregiver at have en videnskabelig tilgang til tingene, men det som denne post viser tydeligere end de andre, er at det bare er din personlige moral. Den har du lov til at have, men bland for guds skyld os andre uden om det. Lige som jeg helst ikke vil leve i et samfund under sharialov, de 10 bud eller hvad ved jeg, så vil jeg helst være fri for at man ophøjer Kenneth Reinickes personlige synspunkter til lov. Sagen er at du ikke argumenterer for hvorfor dine synspunkter er så meget værd at vi andre skal have indskrænket vores frihed på et så vitalt område som retten til egen krop. Du siger bare "jeg mener..". Den kommer man jo ikke langt med i en diskussion.

Mvh

Daniel

PS. Det ville klæde dig at svare på nogle af de mange kommentarer der kommer til dine indlæg.

Anonymous said...

Det er en underlig selvmodsigende kampanie Dansk kvindesamfund har lanceret, de rettighedsprincipper i menneskerettighedschartret der hedder at et menneske selv bestemmer over egen krop, dem kæmpede de for da bevægelsen hed rødstrømperne, og sagen drejede sig om fri abort, nu har de rottet sig sammen med abortmodstanderne for, at bekæmpe selv samme lov, når det gælder sex arbejderne.
Hvor er logikken Hanne Helth? (Forkvinde for Dansk kvinde samfund) Medskyldig i den moppekampanie der er rettet mod sine medsøstre.

Samtidig er det lige så underligt, at man ikke fra den kant inklusiv Kenneth Reinicke,
vil være med til at lovgive om, at frivillige sex arbejder har lov til at få forbedret deres forhold.

Hvor er problemet?
Da i ikke mener der er frivillige sex arbejder, eller kun ganske få vil en sådan lov jo afskaffe prostitution.

Niels said...

Dit indlæg (og kampagnen også) har den svaghed som alle generalisering har. Nemlig, at din udtalelse er så overordnet og udvandet at det umuligt kan passe på hele gruppen.

Din udtalelse passer givet på dele af helheden, men jeg synes det upassende og dårlig videnskab at hævde det gælder for hele gruppen.

I det hele taget synes jeg kampagnen er usmagelig i sin form netop af denne årsag. Men kampagnen vinkler det endnu hårdere.

Der er den tydelige signal værdi i kampagnen at man kun kan vælge at pro eller kontra synspunktet at det skal være forbudt. Det er et magtkneb i sig selv, der eliminerer alle nuancer og debat.

For det andet så er der den signalværdi, at hvis man ikke er pro forbud, at man så er en mandegris der er ligeglade med pigernes livsvilkår, bare mand kan få noget på den dumme.

Det er simpelthen for fordummende og manipulerende til min smag, og jeg synes det er ærgerligt at du har valgt at give "credence" til den kampagne.

niels

Jacob said...

Kenneth, der er nogle af dine udtalelser jeg bliver nødt til at kommentere:

"jeg ikke mener, at nogen mennesker burde sælge noget så personligt og intimt som deres seksualitet. "

Se, det er også grunden til at det i visse lande er accepteret at hugge hånden af folk når de stjæler, og kvinder ikke må færdes alene på gaden uden en mand, og manden SKAL være familie eller ægtemand.

Fordi nogen mener at der er noget andre ikke må, ud fra moralske anskuelser, istedet for ud fra de involveredes faktuelle behov.

For hvad er du i bund og grund Kenneth, andet end en udenforstående ? Du er hverken sælger eller køber.

"Jeg er overbevist om, at de fleste prostitueredes vej ind i prostitution på en måde er knyttet til forhold som økonomisk gæld/nød, forsørgeransvar og svag tilknytning til arbejdsmarkedet. "

Nåh - du mener ligesom alle os andre, som stifter gæld, og ender med at skulle hive 20.000 hjem til udgifter hver måned ?

Hvori ligger det unormale i deres vej ind i prostitution ? Er det ikke i virkeligheden bare et spørgsmål om at du har sat dig for at prostitution er moralsk forkasteligt, og så skal de FRIVILLIGT prostituerede så efterleve dit moralkodeks ?

"Ligeledes er jeg overbevist om, at de fleste prostituerede får ar på sjælen, og at dette ikke kun skyldes samfundets stigmatisering men også hænger sammen med de konsekvenser, som det har at sælge sex for de prostitueredes intime og private følelsesliv."

Skal vi så begynde at se på graden af depressioner som følge af den måde "alle vi andre" lever livet på ? Med alle de krav der er om diverse normer, forbrug, osv, osv. ?

Kan du henvise til en undersøgelse, eller påvise en statistisk højere mængde ar på sjælen blandt FRIVILLIGT prostituerede, end andre brancher ? Eller taler du ud fra overbevisning og antagelser ? For så har dine udtalelser jo overhovedet ikke mere vægt end alle andres.

"Dette til trods for, at der selvfølgelig findes undtagelser, som formår at balancere/håndtere situationen uden at blive beskadiget."

Ligesom i resten af samfundet Kenneth. Bortset fra at jeg tvivler stærkt på at det rent faktisk er størstedelen af de FRIVILLIGT prostituerede der bliver så bekadiget som du går og påstår.

Jeg vil gerne se det påvist og undersøgt, og have nogle reelle fakta at diskutere ud fra, i debatten.

Istedet for en moralepolitimand der i bund og grund kan sige det samme som alle andre, med lige så lidt/meget vægt, men tilsyneladende bare bliver eksponeret mere.

Kan man kalde det kvindeundertrykkende at kæmpe for at andre lever efter ens eget moralkodeks, når samme "andre" ikke har en lige så god mulighed for at blande sig offentligt i debatten ?

BØR man måske så ikke prøve at være den spørgende og undersøgende, der prøver at rent faktisk snakke med "modstanderen", og så danner sig en mening ud fra det man får ud af den snak ?

Det ville jeg mene var klædeligt, når nu man profilerer sig som de undertrykte kvinders forsvarer med Mathildepriser og hvad har vi ikke.

Eini said...

@Mads

Hvordan kan du tillade dig at svine master til for ikke at holde hvad du definerer som god tone? Ja, spørgsmålet understreger vist pointen. DU henvender dig i et dybt usagligt personangreb uden overhovedet at forholde dig til masters ellers dybt relevante pointer. Master var tydeligvis vred, da han skrev det, men det tror fanden. Der er mange af os, der er rigtig rigtig vrede over den måde folk som Kenneth Reinicke og dig ønsker at fratage os retten til at bestemme over egen krop og oven i købet kalder os formørkede, hvis vi forsvarer den.

sjyli said...

Kenneth, du menner ikke
"at nogen mennesker burde sælge noget så personligt og intimt som deres seksualitet"

Hvordan kan du gøre dig til dommer over hvordan andre menneskers seksualitet er, og hvad vi vil bruge den til?

Jeg er personligt glad for, at sex ikke altid behøver at være intimt og personligt (som med en kæreste), men at det også "bare" kan være skægt, vildt og dejligt med diverse fremmede (M/K).

Min intimsfære og seksualitet minder altså ikke om din, og jeg kan overhovedet ikke forstå hvorfor der skal lovgives om hvad jeg må og ikke må inden for min!

Ydermere, Du skriver om "Signalværdi" - folk, der bevidst opsøger mindreårige og/eller udenlandske prostituerede under tvang vil da SKIDE på signaler!

Anonymous said...

@Jakob

Du kan på det lings læse den mest troverdige videnskabelige undersøgelse der findes pt. den giver ikke Kenneth ret tvært imod, der er masser af faks i andre artikler på samme blok.

http://thehumanstain.smartlog.dk/ine-vanwesenbeeck-post116709

Lenike said...

Det var da utroligt hvor mange velmenende mænd der gerne vil bevare kvindens ret til at sælge sin krop. Over 60% af kommentarerne er underskrevet med mandenavne, faktisk er kun Linda's kommentar underskrevet med et kvindenavn...

Fantastisk at mændende på denne måde står op for kvindens rettigheder - sikke en joke!!!

Human said...

@Lenike

Er tagstillingmand så ikke også en joke? Og Reinicke den største joke af dem alle?

Daniel Beattie said...

Lenike, så når mænd tager stilling imod prostitution er det godt, men når man tager stilling for ret til egen krop så er det dårligt? Iøvrigt gælder min holdning lige så meget mænds ret til egen krop, så jeg ved ikke hvor du vil hen med det der. Med mindre du mener at vi bare skal holde kæft mens Dansk Kvindesamfund og Kenneth Reinicke et al forsøger at bruge statens lovapparat til at begrænse individets rettigheder? Det har jeg i hvert fald ikke tænkt mig at gøre.

Endvidere kan jeg anbefale www.sexarbejde.dk hvis du vil se udtalelser fra prostituerede om denne sag.

Mvh

Hanne said...

Kære Kenneth

Tak for en rigtig god blog. Det er rart at få en mandeforskers syn på sexkøb - et syn, som jeg for øvrigt er enig med dig i.

signe said...

Det er så dejligt at der endelig kommer mere fokus på prostitution.
Nogle siger at et lovindgreb vil være en indskrænkelse af den personlige frihed, men sex er da ingen ret. Der blev på et tidspunkt lavet en undersøgelse som viste at rigitg mange prostitueret havde været udsat for incest eller andre sexulle overgreb som børn og unge, så kan man spørge sig selv hvorfor de mon vælger at fortsætte ud i prostitution, og om det er noget man har lyst til at støtte.
så er der også den store del af udenlandske prostituerede som er blevet lovet guld og grønne skove men som ender med at være spæret inde på bordeller rundt om i landet og bliver voldtaget 10-15 gange om dagen, det har i hvert fald ingen ting med frit valg at gøre, har man lyst til at støtte det, for det er præcis det man gør når man siger at det er ok at prostitution er lovligt, ja man støtter også de sidste 5% som mener at de kan styre det og bare gerne vil tjene lidt ekstra til guccitasken eller husholdningen, men jeg synes så bare at den lille procentdel må gå ud og finde et andet job, så vi i hvert fald kan sende et signal om at vi ikke synes at det er ok at der hver dag sker voldtægter og andre grove overgreb på kvinder som sætte nogle dybe ar på sjælen.

Hermann said...

Lad os holde fast i, at Kenneth Reinicke medgiver, at "der selvfølgelig findes undtagelser, som formår at balancere/håndtere situationen uden at blive beskadiget". Hvordan kan han så gå ind for et forbud? Og så var der da også andre potentielt farlige beskæftigelser der endnu før skulle forbydes, hvad med stuntmænd, faldskærmsudspring for sjov og privatflyvning? Man forbyder da heller ikke pizza, fordi der er foregået nogle ulovlige ting i branchen.

Det er derimod helt rigtigt at aktiviteten hos en prostitueret kan sammenlignes med onani i en andens krop, og det beskytter begge parter. Begge ved, det er teater. Og drama er konstruktivt - teater-krydderiet sætter prikken over dit liv, som det hed i en gammel teater-brochure. Grænsen til det drama man laver i aftenskolen er flydende. Jeg har selv oplevet megen gemytlighed sammen med prostituerede omkring disse spil og har stor respekt for deres teater-faglighed. Det er ofte også mennesker der udstråler en beundringsværdig selvsikkerhed. Måske ikke så mærkeligt, når de træner sig sådan i at møde andre på deres behov og kan opleve sig som vildt spændende for andre. Hvem kunne ikke tænke sig det, når det går godt? Her har vi at gøre med en både terapeutisk og alment livsbekræftende del af vores kultur. Lad politiet bekæmpe slaveriet og mafiaen, og lad os andre bekæmpe puritanismen og ensretningen af fantasi og adfærd. Læs mere kritisk stof på Undersøg Sagen Mand, http://undersoegsagen.wordpress.com/

clausz said...

Dansk Kvindesamfund: Fuldfør denne sætning: Jeg har taget stilling og støtter et forbud mod sexkøb, fordi ...
Christopher Arzrouni: "... jeg synes det er forkert, at kvinder kan bestemme over deres egen krop. Kvinder skal ikke kunne bestemme, hvem de går i seng med, og de skal ikke kunne kræve noget af deres sexpartner. Kvinder skal afstå fra at dyrke sex før ægteskabet, udenfor ægteskabet og i klædeskabet."

Dansk Kvindesamfund: Hvorfor er det vigtigt, at mænd tager stilling?
Christopher Arzrouni: "Det er vigtigt, at du viser, at du er et godt menneske, der støtter magthavernes og smagsdommernes ret til at bestemme over andre mennesker. I princippet kunne magthaverne og smagsdommerne være ligeglade med, hvad du mener, bare du stemmer på dem og lytter til dem. Men nej, du skal også give dem din sjæl, dit inderste, din intimsfære."

Dansk Kvindesamfund: Hvorfor er det nødvendigt at forbyde køb af sex ved lov?
Christopher Arzrouni: "Hvis ikke Folketinget lovgiver om sagen, kan folk jo bare gøre som de vil, og det ville jo være en katastrofe."

Dansk Kvindesamfund: Hvad er den vigtigste grund til et forbud?
Christopher Arzrouni: "Det er ganske enkelt. Seksualitet er for farlig til at overlade til folk selv. I de muslimske lande skal kvinder gå med slør. I de vestlige lande skal kvinders og mænds seksualitet reguleres. Al magt til sexpolitiet!"

Eini said...

@ Signe

Hvor er de undersøgelser, du omtaler?

Pia Struck said...

@ Signe og Kenneth

Hej Signe,
Du quoter de skæve overbevisninger, de fleste tror på. Dit ordvalg om det er gyseligt, synes jeg!
1) At flertallet er incestofre kommer fra Melissa Farley, så vidt jeg kan se. Læs hendes kommentar om SM og døm så, om hun kan lide sex og sexleg. http://www.mediawatch.com/wordpress/?p=21
Hun bliver flittigt brugt - og troet - af KFUK-Reden og International Abolitionists. Hun ser kun det hun selv vil se! Hun er ikke det sundeste sandhedsvidne i verden, set med mine øjne.

2) Den udenlandske omrejsende arbejdskraft bliver taget til indtægt for at være tvungne. Så vide jeg forstår, er det kun 40-60 kvinder der er slaver. Resten er det ikke!

3) Din antagelse, at ludere bliver voldtaget og overgrebet, har jeg mega svært ved at tage alvorligt, Signe og Kenneth!!
Køb af sex er meget andet en Dansk, Fransk og Græsk, så vidt jeg har forstået på de ludere, jeg kender, og ud fra, hvad jeg kender til danskernes seksualitet og sexlegs-ønsker. Og det er ikke ubehageligt at lege små sexede teaterlege!!
Alt er relativt. Operasang og teaterskuespil blev regnet for noget slemt noget i slutningen af 1800-tallet. De solgte deres krop og kunst for penge. Hvordan ser du på dem i dag? Er det overgreb eller voldtægt og sælgen sin egen sjæl?

4) Er sex udenfor ægteskab farligt for dig? Er stærke følelser farlige, set med din optik? Hvor stærk en seksualitet tillader du dig selv at have? Hvor meget variation og mangfoldighed tillader du dig selv og din partner at have? Tillader du andre at have sex på måder, du ikke forstår, kender eller ikke selv synes om?
5) Tror du ukendte danske mennesker (M/K) automatisk vil overgribe dig, hvis du har sex med dem? Vil de gøre noget ubehageligt eller grænserespektløst - noget der gør ondt? Flertallet af normale danskere? Tror du virkelig selv på det? Hvad er procentsatsen af ægte ondsindede danskere, du har mødt gennem dit eget livsspan?

Jeg ser frem til at høre dine tanker og svar.

Det er ret spændende, om du tør svare mine spørgsmål!!

signe said...

Hej Pia, egentlig har jeg ikke lyst til at diskutere mit sexliv her på denne side, men jeg tror nu det er meget sundt og sikkert meget normalt for en 22 årig pige. Jeg har ikke det mindste imod folk der kan lide lidt specielle former for sex, og jeg synes da også sex er meget mere end bare missionær, men jeg kan ikke helt se hvad det har med sagen at gøre.
Og det jeg mener med at kvinderne bliver voldtaget, der hentyder jeg til dem som lever som sexslaver, og som er blevet lokket hertil på falske grundlag og lige pludselig står med en stor gæld for rejsen herop, og som bliver låst inde på bordeller, har du set filmen "Lija for ever", eller dokumentaren sort måne, eller læst bogen hustler...
Jeg så en dokumentar på dr1 for et par måneder siden hvor nogle af de mænd som opsøgte en afrikansk prostitueret spurgte hende hvordan og hvorfor hun var kommet til Danmark og da hun så fortalte dem at hun var kommet hertil på falske grundlag og at det ikke var frivilligt hun arbejdede som prostitueret, synes de fleste at det var virkelig synd for hende og nogle spurgte om de kunne hjælpe, men sjovt nok var der INGEN af mændene som gik derfra uden at have sex med hende.
Og ja på en måde kan du da godt sige at skuespillere sælger sig selv, men det er normalt ikke det ord jeg vil bruge og nej jeg ser ikke teater og opera som noget forfærdeligt, og igen kan jeg ikke helt se hvad det har med sagen at gøre.

Pia Struck said...

Hej igen Signe - og Kenneth,
Jeg har undersøgt sagen og er træt af al den manipulation med os i medierne som Kenneth Reinicke, Dansk Kvindesamfund, KFUK-Reden og venstrefløjen står for.
Jeg synes den er styg og fuld af sygelig eller skæv fantasi fra Melissa Farley og fra Sveriges moralister og kristne. Et mærkeligt begrænset syn på seksualitet. Som om sex er ulækkert og bør begrænses af staten.
For mig dybt utroværdigt!!

Jeg tror jeg læser dig til, at du er for et forbud mod UDENLANDSK prostitution. For at frelse 40 udenlandske kvinder er det ok for dig at ramme 3-5.000 danske kvinder og et femcifret antal danske mænd. Se på Sverige, hvor man hænger kunderne ud foran deres arbejdsplads og deres koner. Social ydmygelse! Er det hvad du vil? Sådan et samfund? - En ny slags heksejagt, synes jeg det er. Tror du på, at visse kvinder havde sex med unge drenge på Bloksbjerg? Denne kampagne der forgår nu, svarer i mine øjne til, hvad man gjorde dengang mod uskyldige mennesker!

Hvad vil du gøre lovgivningsmæssigt for at frelse de polske håndværkere? Hvad med bomuldsnegrene efter at slaveriet var ophævet - der skyldte de deres sjæl væk til The Company Store. De har det stadig sådan i visse dele af nogle af sydstaterne!

Prostitution er et fag som alle andre og det har altid været der. Kig på vores fætre, aberne. Hunner boller sig rask væk til et bedre stykke af det nyligt nedlagte bytte - både hos chimpanser og lemurer. Tror du selv på sådan en gang løgn og manipulation lige nu i medierne kan ændre på det instinkt. Tror du på at kvinderne kan fjerne faget af misundelse på liderlighed? De har prøvet før gennem århundrederne.
Lige nu er det prostitution - eller liderlighed - læs: http://luder.smartlog.dk/den-liderlige-luder-post132801
Og hvad med denne her: http://www.fyens.dk/article/958239:Kronik--Prostituerede-er-ikke-ofre

Hvad jeg mener er, at hvad der bliver anset for 'stygt' er forskelligt fra tid til anden på tidslinien på bare 500 år. Dit syn på prostitution er manipuleret af nutiden. F.eks på et tidspunkt i 1800 tallet var man efter opera og skuespil med samme retorik som man lige nu går efter prostitution - 'sælge sjæl og krop'. - Yeah right, man!! Troværdighed udbedes, Kenneth og kvinder!!! I vækker min afsky!!

Troværdigheden er stærkt på spil i de film, du snakker om! De er bestilt arbejde!!
Jeg tror aldrig mere på DR1s dokumentarprogrammer. De er stærkt manipulerede og desuden ved jeg, at den med de nigerianske er fup! Min veninde traf den ene kvinde kort efter. De er ikke prostuerede. De var hyrede til det! De spillede for kameraets skyld!! Jeg tror heller ikke på, at mændene havde sex med hende foran kameraet. Flertallet af danske mænd vil ikke gøre det mens andre kigger på eller mens andre ved af det! De er alt for blufærdige!

Jeg har ikke læst Hustler, men jeg har læst 15-20 andre bøger, jeg har stående i mit eget seksualterapeutiske bibliotek. Bl.a. Paul Lyngbyes bog, Mænd der betaler kvinder og Kenno Simonsens bog: Hulemand M/K, Om køn, seksualitet og prostitution,
Og hvad med: Romantisk kærlighed af Jens Hougaard - de dele, der er til salg nu. Tror du på, at vi kan komme tilbage til de kvindelige jomfrubure med poesi, harpe og terningespil fra 1600 tallet - alle sammen? Kan vi ensrettes til de romantiske forestillinger?

Du svarede ikke på nr. 5) om du virkelig tror på at danske mænd vil overgribe og voldtage dig, hvis du havde sex med dem - bare fordi du ikke kendte dem! Tror du på Kenneth Reinickes fantasifuldhed på danske mænds vegne? Hvor mange danskere har du mødt i dit liv, du tror vil overgribe, når det kommer til sex? Gå på jagt efter de slemme i dit landskab og du vil se at det er yderst få !!! Ærligt - tæl dem op!!

Jeg kender langt flere overgribende kvinder end jeg kender overgribende mænd. Dominerende bitchende kvinder som til enhver tid vil bide hovedet af nogen der kom på tværs. Der er få mænd af den slags!