Monday, March 10, 2008

Så fik vi overstået 8. marts 2008. For mit eget vedkommende var det en travl dag. Jeg var først i Allerød og ”varme op” til Helle Thorning Schmidt i den lokale socialdemokratiske vælgerforening og dernæst var jeg inde og deltage i mandepanelet i Christianshavns beboerhus.

Det var en spændende debat med indslag fra journalistikken, det politiske liv, politiet og forskningen. Noget af det der blev diskuteret var hvordan man i fremtiden vil kunne fastholde et fokus på mænd, når det rum som mænd skal tale sig ind i, stadigvæk af mange opfattes en farefuld færd. Det er derfor vigtigt at fokusere på mænds forudsætninger for at deltage i ligestillingsarbejdet. Ligestillingsprojekter skal præsenteres på en sådan måde, at mænd også bliver solidariske overfor dem. Mit synspunkt er, at ethvert forsøg på at forbedre kvinders forhold må inkludere et forsøg på at involvere mænd. Hvis dette ikke sker, er det i mange tilfælde dømt til at mislykkedes på forhånd.

Der er gode og pragmatiske grunde til at involvere drenge og mænd i ligestillingsarbejdet. Enhver forandring kræver ressourcer og det er ofte mænd der sidder på de ressourcer, som kan forandre kvinders samfundsmæssige position. Vi er på vej ind i en ny tidsalder, hvor drenge og mænd kan blive en slags ”døråbnere” til kvinders forandringer. Spørgsmålet, som alligevel står hen i det uvisse, er om mænd vil åbne den frivilligt eller ej. Hvis det, på såvel globalt som lokalt niveau, skal lykkedes at få mænd interesseret i køns- og ligestillingsdebatter er det vigtigt, at der fokuseres på de forudsætninger og den virkelighed som præger mænds mulighed for at ændre såvel holdninger som handlinger. Det gøres ofte bedst ved at finde et fornuftigt ståsted mellem at fokusere på transformationen og på modstanden i nutidens manderoller.

Den fortsatte ligestillingsudvikling afhænger af mænds støtte til projektet. Mænd har en speciel rolle at spille i den opmærksomhedsskabende proces på prostitution. Mænd kan i højere grad gøre en forskel og det er derfor vigtigt, ikke kun at se mænd som et problem men også som en del af løsningen. Det er dog nødvendigt, at der bliver skabt de nødvendige strukturer som kan gøre det muligt for mænd at folde deres ligestillingspotentialer ud. I den henseende er vores tagstillingmand hjemmeside, hvor mænd kan følge andre mænds holdninger en unik mulighed.

Jeg synes virkelig, at det er en fantastisk hjemmeside, og jeg har aldrig i mit liv set så mange sympatiske mænd udtale sig om, hvorfor man selvfølgelig ikke i et højtudviklet civiliseret samfund skal kunne købe sig adgang til andre menneskers mest intime dele. Så til dem der blogger herinde – prøv at gå ind og stil jer på billederne og læs de nuancerede og fremragende beskrivelser af hvorfor og hvordan ”rigtige” mænd tager stilling.

7 comments:

Linda said...

Kære Kenneth - jeg ville blive enormt glad hvis du gad at svare mig, hvis du gad at gøre det som du opfordre os andre til. Jeg har været inde og læse på Tag Stilling Mand - jeg har set alle de fordomme der får lov at leve i bedste velgående fordi personer som dig er ligeglad med dem det handler om. Derfor lader i forkerte oplysninger sprede sig. Og I opfordre oven i købet andre til at læse dem, fordi hvis ikke disse myter som I underbygger eksisterede ville jeres kampagne have et problem.
Hvorfor gør du ikke som du slev opfordre til - læser. Jeg har lagt flere links på din blog, jeg har stillet flere spørgsmål, jeg har argumenteret med fakta og undersøgelser - ikke med følelser. Og du vælger total at ignorere dette - jeg forstår ikke hvorfor. Hvis du så gerne vil have en holdningsændring hos mænd, jamen så kan det altså godt opnås på andre måder. Faktisk viser de sidste forskningsresultater at den såkaldte holdningsændring hos svenske mænd er på stærk retræte. Hvorfor ville have et forbud, hvis det ikke har den ønskede effekt OG VIGTIGST AF ALT skader dem der behøver hjælp? Jeg håber meget at du på et eller andet tidspunkt kan finde plads til at svare mig, for jeg forstår det ikke. Og læs gerne socialstyrelsens seneste rapport inden: http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9843/2007-131-48.htm

Jeg vil kunne tage dig så meget mere seriøs, hvis du gad at debattere på et faktuelt grundlag.

Linda said...

Hvis du har et problem med at gøre det her på bloggen, så har jeg også en mailadresse: linda@ka-net.dk

Nanna said...

Kenneth, jeg bliver også glad, når jeg ser denne hjemmeside og alle de dejlige mænd, som jo egentlig bare er, som mænd er flest og som man kender dem, nemlig som jordens dejligste skabninger - set med kvindeøjne!

Tak til dig for din store og flotte indsats i denne sag! Jeg sender også Hanne Helth og de andre, som stod for 8. marts i år, de venligste og varmeste tanker og ønsker tillykke med, at der blev talt for større ligeværdighed imellem kønnene på en måde, som gav genlyd!

Anonymous said...

Kære Kendet tal for monogen?
Linda; Det er en underlig monolog debat form forbudstilhængerne bruger, deres argumenter tåler ikke en debat. Det er så vores glæde at vi har befolkningen bag os, folk lytter til argumenter.

Nanna:
Det er muligt at du fandt talerne spændende, men den mening delte hverken tv2 eller DR, de sendte for hvis første gang, ikke noget fra demonstrationen, de foretrak at viste noget fra Rusland og Indien. Aviserne var dagen efter slem ironiske, ja selv politikken var den kvindelige reporter slem syrlig.
Hvorfor tror du, at der mødte så mange sympatisøre op 150? Det må virkelig have flyttet meninger.

Kim Hedemann Olesen said...

Ja, jeg noterer mig også Kenneths påfaldende ulyst til at kommentere kommentarer.

I stedet skal vi belæres om mændenes moralske forpligtelse til at deltage i ligestillingsarbejdet. Ak ja, hvor mangler der meget på den front. Og vi mænd kan ikke ofte nok erindres om, at det er vores skyld. At ligestilling også i nogle tilfælde er skæv den anden vej, hører vi sjældent om (f.eks. på pensionsområdet, hvor danske mænd i massivt omfang subsidierer danske kvinders længere levealder).

Men lad os prøve at studere et par af de ”nuancerede og fremragende beskrivelser af hvorfor og hvordan ”rigtige” mænd tager stilling”:

Bo Skaaning Jensen, direktør i biotekbranchen: ”Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi sex er og skal være et ligeværdigt forhold mellem to mennesker og ikke en vareydelse, som ydmyger og nedværdiger sælgeren.”

Prøv i stedet med udsagnet: ”Jeg støtter et forbud mod ansættelsesaftaler, fordi arbejde er og skal være et ligeværdigt forhold mellem to mennesker og ikke en magtrelation mellem chef og underordnet, som ydmyger og nedværdiger den underordnede.”

Jeg taler her af egen erfaring. Om at få en karriere ødelagt af en psykopatisk chef, en ledelse over hende, som ignorerede et hav af symptomer samt en hærskare af rekrutteringskonsulenter, som efterfølgende mødte mig med dyb skepsis, når jeg fortalte historien.

Men livet er risikabelt. Det er det også på arbejdsmarkedet. Pointen her er bare, at mennesker, der af tilværelsens økonomiske realiteter tvinges ind i undertrykkende ansættelsesforhold på det ”almindelige” arbejdsmarked efter min opfattelse er i langt større risiko for at pådrage sig varige psykiske skader end bevidste kvinder, der driver selvstændig virksomhed som prostituerede.

Villy Søvndal: ”Jeg støtter et forbud mod sexkøb, fordi købesex gør stor skade på den, der sælger, og fordi mennesker ikke skal kunne købe hinanden.”

Første del af udsagnet er en udokumenteret generalisering. Andel del er en moralsk dom, som igen synes at forudsætte, at prostitution gør ondt i særlig grad på sælgeren – sammenlignet med alle mulige andre sammenhænge, hvor mennesker køber andre: når man betaler sig fra rengøring i hjemmet, får serveret maden på en restaurant, får renset sit snavsede tøj osv osv. Det kunne være befriende, om Villy ville overlade det til sælgeren selv at vurdere omfanget af ydmygelsen.

Langt de fleste ”nuancerede og fremragende beskrivelser” placerer pr. definition den prostituerede i en tvangsmæssig, socialt begrundet offer-rolle. Jeg vil fortsat ikke bestride, at en del prostituerede påtager sig jobbet modvilligt eller decideret tvinges. Men vi ved fortsat ikke, hvor stor denne gruppe er – som modvægt til den gruppe, der repræsenteres af kvinderne i Sexarbejdernes Interesse Organisation.

Det er sidstnævnte gruppes frihedsrettigheder, der er på spil. Man eroderer disse kvinders ret til at bestemme over deres egen krop, hvis man kriminaliserer køb af sex. Langt de fleste af mændene bag de ”nuancerede og fremragende beskrivelser” ville forsvare stort set enhver anden minoritets rettigheder, men ikke her – her vægter egne fordomme og moralske kvababbelser tungere.

Og slutteligt hvad angår mænds seksualitet: jeg vil meget gerne frabede mig Kenneth Reinickes og andres rigide opfattelse af, hvordan min og andre mænds seksualitet skal være. Hvis en mand (eller kvinde) har lyst til at betale for sex, så skal han (hun) have lov til dét – såfremt det sker med en ligeværdig og for min skyld gerne registreret/”autoriseret” sælger. Alt andet er utidig indblanding.

ThomasB said...

Så snart jeg hørte om hjemmesiden "tagstillingmand" skyndte jeg mig forbi, for at gøre netop det... tage stilling. Jeg måtte dog forlade siden med uforettet sag, da det åbenbart kun er muligt at tage stilling, hvis man er imod prostitution.. og så ellers er kendt. Det antages åbenbart at kendte mennesker ved mere om prostitution, end os andre mere anonyme danskere.

Jeg fandt så ved et tilfælde den her blog, og tænkte at endelig var det muligt at tage stilling. Desværre viser det sig også her, at det kun er dem med den "rigtige" mening der skal tage stilling.

Resten af os skal helst tie stille, og lade være med at forstyrre debatten med vores inkompetente holdninger og meninger omkring menneskerettigheder og retten til det frie valg.

Linda said...

Kære ThomasB
Måske er min side http://undersoegsagen.wordpress.com noget for dig?
Kh
Linda