Monday, March 3, 2008

Lidt flere kommentarer

Med hensyn til det ulovlige i at hævde, at mænd udfører en form for vold/diskrimination og overgreb ved at købe sex så kunne man jo starte med at stævne hele den svenske stat, som klart definerer sexkøb som vold mod kvinder. Ligeledes burde man jo så også stævne FNs generalforsamling som i 1979 vedtog ”the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women” (CEDAW). Heri fremgår det også, at man skal sætte ind overfor prostitution, som opfattes som diskrimination af kvinder.

Der hersker et meget barskt og funktionalistisk prostitutionssyn i Danmark, der hævder, at prostitutionen udfylder nogle samfundsmæssige funktioner. Heraf forestillingen om, at hvis myndighederne griber ind over for prostitutionen, vil det have skadevirkninger på samfundet. Prostitution opfattes som en nødvendighed for at tilfredsstille det mandlige sexbehov, en slags nødvendigt onde.

Der er ingen tvivl om, at seksualitet og prostitution er nogle svære emner, og derfor foretrækker mange lette løsninger. Det føles stadig grænseoverskridende at skulle sætte fokus på mænds seksualitet. Dette, tror jeg, skyldes, at mænd i mange henseender er det usynlige køn. Det gælder først og fremmest når vi diskuterer prostitution, hvor det er svært at få kunden i centrum. Vi ser dog den samme tendens indenfor voldtægtsområdet, når uagtsom voldtægt sættes på dagsordenen. Her er det nemmere at diskutere juristeri frem for seksualmoral. Det har ligeledes været den samme situation i mange år indenfor voldsområdet. Her er der nu, i modsætning til prostitutionsområdet, sket en del, idet der fra politisk hold, som et nyt tiltag, er blevet etableret behandlingstilbud til den voldsudøvende mand. Tendensen til at usynliggøre mænd som køn ser vi også, når det gælder de positive elementer af mænds liv, som f.eks. når det handler om faderskab, hvor det er svært at få fokus på mænds rettigheder i form af reserverede/øremærkede barselsperioder til mænd.

I 2005 blev den hidtil mest omfangsrige kundeundersøgelse i Danmark foretaget. Undersøgelsens formål var bl.a. at undersøge hvilke mænd, som køber sex, hvilke motiver, der ligger bag køb af sex samt hvilke kulturelle og sociale forhold, som har betydning for om mænd køber sex eller ej. Undersøgelsen bygger på spørgeskemabesvarelser med deltagelse af 6.350 mænd på internettet samt kvalitative interview med 20 mænd, som har erfaring med at købe sex.
Det uden tvivl mest provokerende og opsigtsvækkende ved resultaterne af denne undersøgelse er de besvarelser, som mændene giver med hensyn til, hvorfor de køber sex. Der er nemlig tre helt dominerende årsager til, at mænd køber sex. Hele 60 % af mændene giver udtryk for, at det at købe sex var noget, der skulle prøves af. 36 % af kunderne angiver, at de køber sex, fordi det er ensbetydende med uforpligtende sex. Det tredje mest anvendte motiv som 30 % angiver er, at de har købt sex, fordi muligheden bød sig. Først nede på sjettepladsen (8 %) kommer udsagnet med at købe sex fordi, det er den eneste mulighed for at få sex. Denne undersøgelse må ubestrideligt stå som beviset på, at det ikke hovedsageligt er tabermænd, marginaliserede stakler eller mænd i krise, som køber sex af de prostituerede. Mænd, som vi måske burde, og kunne have medlidenhed med, fordi de ikke kan få sex på anden måde. Det relativt lave antal af mænd, der ser prostitutionskøb som eneste mulighed for at købe sex, gør derfor op med forestillingen og skrønen om, at prostituerede først og fremmest skal betjene mænd, som andre kvinder ikke vil have med at gøre. Dette synes jeg kun styrker argumentet for at forbyde sexkøb.

19 comments:

Hattedamer said...

@ Kenneth
Det er helt fint at du har nogle holdninger ud fra dine fordomme.

Men at sige, at fordi andre begår fejl og overtrædelser i andre lande, så må vi i Danmark også.

Træd ind i din egen blogg og argumenter mod synspunkterne du er uenig i.

Daniel Beattie said...

Hvorledes kan det være et argument for at forbyde købesex? Der er vel ikke særligt mange der mener at grunden til at prostitution skal være tilladt er at de mænd der frekventerer dem først og fremmest er nogle der ikke får sex andre steder? Har du en undersøgelse der viser at det er et af de mest almindelige argumenter? Jeg har aldrig hørt det før.

Mvh

Human said...

Okay, det var så dit tredje indlæg, men stadig uden nogen argumentation for en kriminalisering, ud over

1) En fuldstændigt udokumenteret og (ligegyldigt hvad der står i svensk lov) injurerende påstand om, at sexkøb er vold mod kvinder, og

2) At muligheden for at købe sex er et privilegium for mænd.

Ja, gu er det et priviligium. Men det er for det første ikke et privilegium, der er forbeholdt mænd - kvinder kan også gøre det, selv om de ikke gør det så tit.

Og for det andet - hvad så hvis det havde været et privilegium, der kun gjaldt mænd? Der er så mange, der er priviligerede. Det er den rige, den veluddannede, den smukke, den belevne og alle mennesker, der er født i Danmark i stedet for Bangladesh. Det er intet som helst argument for at kriminalisere mennesker, at de er priviligerede.

I et andet indlæg skriver du, at vi ikke har fortjent dette priviligium. Du skriver også, at man ikke skal dæmonisere mænds seksualitet "unødigt". Det sidste er vist, hvad man kalder en freudiansk fortalelse. Hvis du nu i stedet for at pege fingre af os andre vender blikket indad, kan alt det her så handle om, at du foragter dine egne seksuelle følelser og fantasier?

Linda said...

Skal det forstås sådan at du egentlig er ret ligeglad med om du forværre forholdene for de prostituerede der har brug for hjælp, fordi det er vigtigere "at sætte spørgsmålstegn ved mænds ret til at købe sex"?

Hvordan forholder du dig til Hanne Bech Hansens udtalelse i Information i dag:

"- Ville det være nemmere at bekæmpe kvindehandel, hvis det blev strafbart at gå til prostituerede; 'den svenske model'?

"De har det ikke lettere med det i Sverige. De mangler dokumentation for, at det har hjulpet. Det har bare trukket prostitutionen indendørs og gjort det sværere at holde øje med den.""

(Citat fra interview med Hanne Bech Hansen i Information d. 3. marts 2008: http://www.information.dk/155787)

Eller er det ikke relevant at forholde sig til?

Til de der gerne vil forholde sig til det, så giv jeres mening til kende på http://undersoegsagen.wordpress.com

:-) Linda Kristiansen

Master said...

Kenneth Reinicke er, og har altid været, en retro-feminist forklædt som mandeforsker. Han bestiller ikke andet, end at hænge ansvaret for kvindernes frihed op på mandens lem. Kvindernes frigørelse er i den forbindelse nogenlunde den mest katastrofale tvangs-ansvarlighed, der nogensinde er hængt op på kollektivets mænd, fordi vi både hævder kvinderne er frie, men også skal adminstrere dem som uansvarlige pattebørn, når de ikke kan styre deres bensprederi.

Har du i øvrigt en mening om den lavine af falske voldtægtanklager, der er skyllet ind over landet de seneste år, Kenneth? Eller rider du bare bevidstløst med på feministernes plattenslageri med gennemsnitsmenneskets sympati med de svage?

Master said...

Kenneth Reinicke er, og har altid været, en retro-feminist forklædt som mandeforsker. Han bestiller ikke andet, end at hænge ansvaret for kvindernes frihed op på mandens lem. Kvindernes frigørelse er i den forbindelse nogenlunde den mest katastrofale tvangs-ansvarlighed, der nogensinde er hængt op på kollektivets mænd, fordi vi både hævder kvinderne er frie, men også skal adminstrere dem som uansvarlige pattebørn, når de ikke kan styre deres bensprederi.

Har du i øvrigt en mening om den lavine af falske voldtægtanklager, der er skyllet ind over landet de seneste år, Kenneth? Eller rider du bare bevidstløst med på feministernes plattenslageri med gennemsnitsmenneskets sympati med de svage?

Leo said...

Af JohnM

Man kan jo ikke stævne andre efter straffeloven og da slet ikke den svenske stat, ellers var det sket for længe siden.

Du skriver:
"Ligeledes burde man jo så også stævne FNs generalforsamling som i 1979 vedtog ”the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women” (CEDAW). Heri fremgår det også, at man skal sætte ind overfor prostitution, som opfattes som diskrimination af kvinder."

Det passe jo ikke. Både Holland og Tyskland, hvor prostitution er legalt, har jo tiltrådt konventionen og teksten siger da også:

"States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women."

Man må altså ikke udnytte kvinder til prostitution, men det er jo heller ikke det, der sker, når de vælger det selv.

Du skriver videre:
"Der hersker et meget barskt og funktionalistisk prostitutionssyn i Danmark, der hævder, at prostitutionen udfylder nogle samfundsmæssige funktioner. Heraf forestillingen om, at hvis myndighederne griber ind over for prostitutionen, vil det have skadevirkninger på samfundet. Prostitution opfattes som en nødvendighed for at tilfredsstille det mandlige sexbehov, en slags nødvendigt onde."

Det passer heller ikke. Dette prostitutionssyn hersker ikke blandt modstanderne mod kriminalisering af kunderne, som du hævder.

Her er et par samlinger af links til den fløj, du hævder, har dette prostitutionssyn:

http://luder.smartlog.dk/hetzen-mod-prostituerede-post131549

http://undersoegsagen.wordpress.com/

http://www.lindakristiansen.dk/

Læs det nu godt igennem og du vil se, at der ikke hersker det prostitutionssyn som du hævder.

Skrønen om, at prostituerede først og fremmest skal betjene mænd, som andre kvinder ikke vil have med at gøre har hovedsagligt floreret i jeres egne kredse. Claus Lautrups undersøgelse viser lige akkurat, hvad vi andre vidste i forvejen: De fleste kunder er helt almindelige mænd. Desuden kan vi også fortælle dig, at de fleste prostituerede er helt almindelige kvinder.

Kun 8% gør det fordi, de ikke kan få sex på anden måde. Det bruge du som et argument for, at forbyde sexkøb. Dette forudsætter, at du mener, at hvis tallet var højt, ville det være et argument for IKKE at forbyde sexkøb.

Det synes jeg simpelthen er en frygtelig holdning. Du mener altså, at det ville være mere iorden, at kvinderne lå på ryggen og spredte ben for penge, hvis det var synd for mændene, at de ellers ikke kunne få noget fisse. Din åbenhed for at tildele de prostituerede denne samfundsfunktion finder jeg forrygt. Prostituerede skal ikke være til for at tilfredstille sexlysten hos hverken almindelige mænd, ældre, handicappede, potentielle voldtægtsforbrydere eller hos folk, der ellers ikke får noget sex. Prostituerede skal alene være til fordi de vælger det. Og så kan forskelligartede grupper af mænd og kvinder håbe på, at nogen af dem vælger at tilbyde dem de ydelser, som de efterspørger.

Den respekterede debatør, Lone Nørgaard, beskriver her den feministiske fælde, I forsøger a lokke nationen i.

http://jp.dk/meninger/kronik/article1284217.ece

Først forfatter du "Kommentar fra Kenneth" og nu "Lidt flere kommentare". Det ville klæde dig at svare på kritikken i stedet for bare at fylde flere postulater på om emner, som ikke er fremherskende i de mange kritiske kommentare her på bloggen.

Peter Dyreborg said...

En håndfuld udvalgte citater fra min hånd i debatten om et forbud mod prostitution:

“Når vi som samfund har problemer med trafficking af kvinder, skyldes det, at vi ikke har afsat tilstrækkelige ressourcer til at løse problemet. Der er ingen grund til yderligere kriminalisering, for slaveri og rufferi er allerede ulovligt. I stedet er der behov for, at loven håndhæves.”

Jyllands-Posten den 13/1-2008,
http://www.jp.dk/arkiv/?id=1228638


“De mange sociale problemer, som er både årsag til og en følge af prostitution, kan bedst løses via rådgivning og vejledning samt en større accept af, at salg af seksuelle tjenesteydelser er et legitimt erhverv.”

Information den 16/2-2008,
http://www.information.dk/154915


“Jeg er til en vis grad enig i, at prostitution ikke er godt. Problemet er bare, at et forbud er værre. (…) Til tider bliver jeg også forarget, når jeg går gennem Istedgade og ser de forhutlede kvinder. Det er ikke et kønt syn. Men det er nu engang sådan, at moralsk forargelse ikke er et godt udgangspunkt for effektiv lovgivning. For når vi lovgiver, er det vigtigt at have hjertet på rette sted, men vi skal også have hovedet med.”

Jyllands-Posten den 28/2-2008,
http://www.jp.dk/arkiv/?id=1280621

/peter dyreborg

Torben said...

Hvad med når mænd sælger sex til andre mænd eller til kvinder? Hvordan passer det ind i din optik, Kenneth?

Anders said...

At vi har et lidt mindre vanvittigt forhold til sex, er sgu' da snart det eneste man har tilbage at stolt over som dansker. Vi skulle da snarere få gjort det til en normalt skatteregistreret profession. Dermed ville samfundet også meget lettere kunne kontrollere forholdene og rydde op, til alles fordel.

Så vidt jeg kan se, bygger en lyst til forbud enten på forkvaklet projektion af egne præferencer ud på resten af samfundet, eller på en ligeså subjektiv æstetisk vurdering. Jeg har endnu ikke kunne identificere det tilgrundsliggende rationelle argument imod prostitution.

Maja said...

Der er godt nok blevet sagt meget vås i dette kommentarfelt.

Påstande om løse påstande, bliver modargumenteret med endnu løsere påstande.

Jeg har blot én kommentar.

Dem som påstår at prostituerede er helt almindelige kvinder skulle tænke sig om og vurderer, hvad sandsynligheden for at de helt almindelige kvinder de kender uden for prostitution kunne finde på at prostituerer sig. Mødre, søstre, kollegaer og veninder. Hvis I skulle være i tvivl, så se om I tør spørge dem.

En undersøgelse blandt massageklinikker i Danmark viser at 80% af kvinderne er marginaliserede fra arbejdsmarkedet i forvejen. Prositution er altså ikke noget de har valgt fordi de hellere ville det end at få et arbejde. Den mulighed er ikke lige mulig for alle.

Rasmus said...

Hej Kenneth. Dette er ikke så meget til dit nuværende svar på tidligere kommnentarer, men bare generelt til din holdning til prostituerede og deres kunder:

Fuck dig på alle mulige måder! du udtaler dig om et forhold du ikke har nogen viden om overhovedet. Du siger at sexkøb svarer til at onanerer op i et andet menneske. Kan du dokumentere at det foregår så følelseskoldt? Vi har sex sammen, ja det er rigtigt, men det stopper ikke der. Vi kysser, vi krammer, vi snakker sammen. Vi er to mennesker, der deler et smukt intimt forhold. At jeg har lyst til at betale hende for det, eller at hun har lyst til at tage penge for det burde være underordnet. Det er i hvert fald ikke noget du skal blande dig i.

Daniel Beattie said...

Kære Maja,
du bruger samme magtsprog som Reinicke. Du siger at de ikke er "almindelige mennesker". Nå, men hvad skal der så til for at være "almindelig"?

Derudover så undrer det mig at det at du ikke vurderer at det er "almindeligt" skal ligge til grund for støtte til et forbud mod købesex. Så vidt jeg ved plejer man ikke at gribe ind med love imod andre mennesker fordi de ikke er "almindelige". "Marginaliseret fra arbejdsmarkedet?" (hvad det så end skal betyde) Er det ikke et arbejde at være prostitueret? Det må være præmissen i den undersøgelse du nævner, ellers giver det ingen mening. Man har jo spurgt på kvindernes arbejdsplads.

Dit indlæg giver ingen mening og du kommer ikke ligefrem med stærke argumenter. Det er, lige som Reinicke, bare din subjektive moral du ønsker at presse ned over hovedet på andre mennesker.

Mvh

Human said...

@Maja

Dette udsagn fra din side er slet og ret usandt:

"En undersøgelse blandt massageklinikker i Danmark viser at 80% af kvinderne er marginaliserede fra arbejdsmarkedet i forvejen. Prositution er altså ikke noget de har valgt fordi de hellere ville det end at få et arbejde. Den mulighed er ikke lige mulig for alle."

Det her er ikke noget, vi behøver at diskutere frem og tilbage. Den publikation, du forvansker, hedder "Prostitution på massageklinikker" og findes her:
http://www.vfcudsatte.dk/page80.asp

Bare peg på et sidetal, hvis du selv mener, du holder dig til sandheden.

Leo said...

Af JohnM

@Maja Højgaard Nielsen, Talsperson for nærværende kampagne, formoder jeg.

Du skriver:
"En undersøgelse blandt massageklinikker i Danmark viser at 80% af kvinderne er marginaliserede fra arbejdsmarkedet i forvejen. Prositution er altså ikke noget de har valgt fordi de hellere ville det end at få et arbejde. Den mulighed er ikke lige mulig for alle."

Det er noget vrøvl. Kvinderne er blevet bedt om at angive de (bemærk flertal) væsentligste grunde til, at de er prostituerede. Godt 80 procent svarer som ÉN af mulighederne, at de manglede penge. Men det skal også ses i lyset af, at der manglede svarmuligheden "Noget skal man jo tjene penge på". For os alle er penge jo en af de vigtigste grunde til, at vi arbejder.

Det med, at de ikke har noget valg, er din egen opfindelse. Det står der intet om.

Man kan heller ikke slutte, at de er marginaliserede.

I et andet spørgsmål bliver de bedt om at svare på, hvad de vil efter prostitution. Stort set alle forventer et almindeligt erhverv (rigtigt mange som selvstændige), og kun ganske få procent venter at skulle på kontanthjælp.

Din tone er iøvrigt så nedladende, at ingen kan fortænke mig i at synge med på den melodi.

Maja! Vi har jo krydset klinger 2 gange før og begge gange er dine argumenter blevet pillet fuldstændig fra hinanden, fordi de ikke hænger sammen.

Den første gang var på dsu.net under valgkampen. Debatråden er nu fjernet af DSU.

Anden gang på Beringske Tidende, hvor du var mere forsigtig, hvilket ikke holdt dig oven vande.:

http://www.berlingske.dk/article/20080228/debatter/80228055/

Nu er du blevet overforsigtig og total usaglig. Lad os se på dine andre argumenter denne gang:

Du skriver:
"Der er godt nok blevet sagt meget vås i dette kommentarfelt.

Påstande om løse påstande, bliver modargumenteret med endnu løsere påstande."

Disse to argumenter er simpelthen under lavmålet - Helt ærligt kære medlæsere!

Det næste er et argument imod at prostituerede er almindelige kvinder. Det er påfaldende, at dette er så vigtigt for dig. Du hævder så, at prostituerede kvinder ikke er alimindelige kvinder, hvis ikke det er sandsynligt, at min mor, søster, kollega eller veninde kunne finde på at prostituere sig og så prøver du at drille mig med, at jeg ikke tør spørge dem.

Det tør jeg godt, men jeg gider ikke. "Kære søster, hvor sandsynligt er det, at du kunne finde på at prostituere dig" Hun ville nok svare med et nyt spørgsmål "Hvorfor stille du sådan et åndsvagt spørgsmål". Jeg kunne også spørge: "Hvor sandsynligt er det, at du kunne finde på at blive buschaufør" Svaret ville nok være det samme. Det har ingen relevans Maja!

Friendly said...

@Kenneth Reinicke

Det er tragikomisk at se en dansk forsker ansat ved et universitet bruge så usaglige argumenter og manipulerende sprog. Kenneth Reinicke din deltagelse skal hæve niveauet ikke sænke det:

"mænd udfører en form for vold/diskrimination og overgreb ved at købe sex", Hvad laver ordet vold her? Hvis begrebet vold ikke skal udvandes helt, så kan det altså ikke dække en situation, hvor to mennesker har indgået en frivillig aftale og ingen bliver udsat for pres. Det forandrer ikke sagen, om du så kunne finde en FN konvention fra 1979, hvor man opfatter prostitution som diskrimination. Når der er tale om vold mellem to mennesker, så findes der allerede lovgivning der forbyder det. Det er ikke det vi diskuterer.

Hele 2. afsnit er et postulat. Det starter: "Der hersker et meget barskt og funktionalistisk prostitutionssyn i Danmark..." Hvor har du det fra?

3. afsnit: "Det føles stadig grænseoverskridende at skulle sætte fokus på mænds seksualitet."??? Gør det? Ikke for mig. Og så skriver du pludselig om voldtægt. Primitivt virkemiddel! Formålet med dette afsnit synes at være at argumentere for at mænd er det usynlige køn. Det lykkes ikke. Hvorfor du vil argumentere for det fremgår ikke.

Så kommer det store og afsluttende 4. afsnit, som indledes med referat af en undersøgelse, som du ikke giver navnet på. Findes den overhovedet? Jeg synes altså ikke mændenes svar er hverken provokerende eller opsigtsvækkende. Du bruger den som argument for et forbud mod prostitution, da kun 8 % af de adspurgte sexkunder køber sex, fordi de ikke kan få sex på andre måder. 92 % af sexkunder mener altså selv, at de kan få sex på andre måder. Dette synes du gør op med "skrønen om, at prostituerede først og fremmest skal betjene mænd, som andre kvinder ikke vil have med at gøre." Jeg er ikke bekendt med den skrøne, er den ikke din egen?

Det er ikke afgørende. Det afgørende er, at du har vendt argumentationen på hovedet. Vi skal ikke finde argumenter, der berettiger prostitution, og hvis det ikke lykkes så forbyde det. Vi skal finde ud af om der er en grund til at forbyde prostitution ved lov.

Det synes jeg er en meget alvorlig sag. Jeg er blevet klogere af at følge JohnM's links ovenfor. De er interessante. Prøv det!

Mester said...

hvor er I vilde i mænd herinde.
hvad med ALLE de mænd der af forskellige grunde ikke kan finde "gratis" sex, hvordan tror I de skal klare livet uden købesex, voldtægt, nej vel...
men undersøgelser viser bla bla, ja men hvordan er det lige I er sikre på at deltagerne i disse undersøgelser representere virkeligheden ?
hvorfor er det I vil degadere alle de kvinder til stakler der lader sig udnytte af slemme ækle mænd.
jeg har haft mange kærester, er idag gift og har børn, men jeg har hele mit liv besøgt prostiturede, for på den måde at afprøve forskellige seksuelle fantasier, og det er sket uden at jeg på et eneste tidspukt har følt at jeg udnyttede dem, faktisk har jeg et par gange nærmest haft det omvendt.
hvorfor skal det hele dømmes som ulækkert og nedværdigende, jeg er altid top renvasket, glatbaberet, høflig og respektfuld, og i den stemning kan to voksne mennesker altså godt lave en handel uden der er mere i det, men det skal altså forbydes, fordi ?
ja hvorfor er det egentligt det skal det, hvorfor ikke gøre det lovligt og åbent, sygdomskontrol til alle pigerne, krav til hygiene på klinikkerne, og megte større mulighed for at opdage/gennemskue hvis der er tale om tvang, piger fra østeuropa osv, som det er nu kan enhver jo gøre som de vil, og det kommer man ikke til livs lige sådan, slet ikke ved at forbyde det, det er sku sørgeligt....
ligesom det er sørgeligt at alle I mænd der fører jeg frem herinde med jeres hellige udsagn åbenbart slet ikke har fattet hvad det går ud på, I ligger under for hele den bølge af falsk borgerlig velmenende meninger der er oppe i tiden..
slaveri ER forbudt, men alligevel fndes der en hel hær af små filipinske piger der "passer børn", men dem er det ikke synd for, fordi de jo passer børn og ikke sælger sex.
det her land er i dyb krise, jeg er så flov over at høre til her, men måske lever jeg ikke om 10år, jeg er ryger, måske bliver det lovligt at slå rygere ihjel en dag, skadedyr som vi er :-(

Anonymous said...

En ny blok foreløbig har 45 sex arbejder udtalt sig, skriv lige hvor mange der skal ytre sig før i tror på den og ikke jeres fordomme
Kenneth og Maja

www.sexarbejde.dk

Jo said...

At dette skulle være parolen for kvinders kampdag. Det forekommer mig næsten lidt væmmeligt! Danmark er i øjeblikket fyldt med hellige køer, der sætter sig selv i en formynderrolle overfor en masse marginaliserede grupper. Når vi har givet et andet menneske vores syn på hvordan de kan leve deres liv meget bedre, kan vi gå hjem med en funklende glorie. Det er sgu ikke så let.
De kvinder, der her rammes af kriminaliseringen af deres kunder, har i årevis forsøgt at få nogle rettigheder i det de trods alt udføre som et job (et hårdt et af slagsen).
Jeg kan se en masse problemer i at tjene penge på sex og jeg kender også godt alle skræmmehistorierne og der ER frygtelige historier, men 1. de tegner blot en side af sagen og 2. disse historier vil finde sted, kriminalisering eller ej. De Prostituerede kvinders eget initiativ er blandt andet et vagtværn, hvor de organiseret holder øje med hinanden, hvilket virker. Sådanne forhold kan også etableres i legale tjekkede bordeller, men ikke hvis kunderne ikke kan komme i bordellerne.
Jeg mener generel at man bør kigge nuanceret på komplekse problematikker før man kortsigtet forsøger at rette op på noget med kriminalisering...